Fachowe tłumaczenia medyczne artykułów naukowych na angielski

lekarze_artykul

Specjalistyczne tłumaczenia medyczne prac naukowych wymagają dogłębnej wiedzy medycznej oraz biegłej znajomości języka angielskiego i fachowej terminologii branżowej. Często kładziony jest też nacisk na mianownictwo anatomiczne czy monitorowanie badań klinicznych. Wśród typowych zleceń z zakresu tłumaczeń tekstów medycznych występują: tłumaczenie doktoratu, rozprawy habilitacyjnej (autoreferatu), dokumentacji medycznej pacjenta z wynikami badań obrazowych i laboratoryjnych, artykułu naukowego, abstraktu, posteru, manuskryptu, podręcznika akademickiego, książeczki szczepień itp.

Tłumaczenia artykułów naukowych z zakresu medycyny

Najczęściej zamawianymi tłumaczeniami przez pracowników naukowych uniwersytetów medycznych są tłumaczenia medycznych artykułów naukowych. Artykuł naukowy z zakresu medycyny ukaże się w polskim bądź zagranicznym czasopiśmie po przejściu przez sito trzech nobliwych recenzentów ze strony wydawnictwa medycznego, którzy wnoszą uwagi do manuskryptu. Językiem nauki jest język angielski, toteż zwyczajowo fachowe artykuły naukowe tłumaczy się z polskiego na angielski. Następnie są one poddawane językowej korekcie native speakera, czyli rodowitego użytkownika języka angielskiego (Brytyjczyka, Amerykanina, Australijczyka).

Technika tłumaczenia medycznych prac naukowych na angielski

Tłumaczenie artykułu naukowego powinno być spójne, tzn. że konsekwentnie w całym tekście powinna być stosowana tylko jedna wersja języka angielskiego, np. tylko w odmianie brytyjskiej (British English) bądź tylko w odmianie amerykańskiej (American English). W pracach naukowych w języku angielskim niedopuszczalne jest stosowanie skrótów (np. aren’t, don’t), jedynie pełne formy słów (odpowiednio: are not, do not). Nie stosuje się także słownictwa potocznego (np. „seeming” w znaczeniu „pozorny”), tylko słowa przyjęte w języku oficjalnym („apparent”). Także należy uważać na to, by poprawnie przetłumaczyć akronimy medyczne, np. OB (odczyn Biernackiego, miara opadu krwinek czerwonych po godzinie w mm, wskaźnik procesów zapalnych) poprawnie tłumaczy się jako ESR („erytrocyte sedimentation rate”).

Tłumacz medyczny online

Pośrednikiem pomiędzy klientem a fachowym biurem tłumaczeń medycznych jest tłumacz medyczny online. Zwykle taka osoba pracuje zdalnie dla agencji tłumaczeń i legitymuje się tytuł lekarza lub doktora nauk medycznych oraz certyfikatem CPE (Certificate of Proficiency in English). Czasem posiada ukończone dwa fakultety – medycynę oraz filologię angielską. Tacy dualistyczni fachowcy w zakresie tłumaczeń artykułów medycznych to prawdziwe perełki w branży translatorskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *