Realizacja prac lakierniczych na wysokim poziomie jakościowym.

Realizacja prac lakierniczych, wymaga przede wszystkim zadbania o utrzymanie odpowiednio wysokiego poziomu czystości atmosfery roboczej w warsztacie. Chodzi tutaj o to, aby wyeliminować jak największą ilość wszelkiego rodzaju lotnych zanieczyszczeń. Mogą one bowiem przedostawać się do strefy nakładania lakieru, gdzie będą mieszać się z mgiełką lakierniczą i osiadać na lakierowanej powierzchni. To będzie prowadzić do znacznego obniżenia jakości realizowanej usługi. Powierzchnia lakierowana z zanieczyszczeniami będzie słabsza, mniej odporna na uszkodzenia i działania czynników zewnętrznych, jak również mniej estetyczna. Dlatego też, realizacja prac lakierniczych, wymaga zastosowania odpowiednich filtrów powietrza, które zapewnia utrzymanie maksymalnie wysokiego poziomu czystości wewnątrz warsztatu.

Odpowiednie utrzymanie czystości powietrza. System nawiewno-wywiewny.

Pierwszym krokiem w celu utrzymania odpowiednio wysokiego poziomu czystości wewnętrznej atmosfery roboczej, będzie inwestycja w profesjonalny system nawiewno-wywiewny. Powinien on być także wyposażony w odpowiedniej klasy filtry kieszeniowe, które zagwarantują przechwytywanie niemalże wszystkich zanieczyszczeń pochodzenia zewnętrznego. Dzięki temu, atmosfera wewnętrzna w warsztacie, będzie o wiele czystsza. Oczywiście kluczowe będzie to, aby na kanałach wlotowych, zainstalować właściwy, lakierniczy filtr kieszeniowy. Musimy bowiem pamiętać, iż filtry kieszeniowe występują w wielu różnych wariantach o różnorodnym przeznaczeniu. Dobierając właściwy, można zapewnić sobie iż realizacja prac lakierniczych będzie stać na o wiele wyższym poziomie.

Jak przebiega realizacja prac lakierniczych?

Jeśli już zagwarantujemy sobie odpowiednio czyste warunki pracy, można będzie przystąpić do wykonywania lakierowania powierzchni. W pierwszej kolejności, realizacja prac lakierniczych, wymaga odpowiedniego przygotowania podłoża do lakierowania. Powinno ono być gładkie, suche i odtłuszczone. Musimy więc zaszpachlować wszelkie nierówności, oraz zadbać o wyszlifowanie całej powierzchni przeznaczonej do malowania. Następnie należy przeprowadzić odpylanie, aby powierzchnia była idealnie gładka. Ostatecznie należy jeszcze przeprowadzić odtłuszczanie przy pomocy odpowiednich środków chemiczny, i można przystąpić do lakierowania.

Podsumowanie.

Generalnie rzecz więc biorąc, najważniejszą kwestią w tym przypadku będzie zachowania odpowiedniego poziomu czystości atmosfery roboczej w warsztacie. W tym celu należy dobrać właściwe filtry, zarówno kieszeniowe, jak i wewnętrzne. Jest to dość wymagające, niemniej jednak, każdy dostawca filtrów warsztatowych dla warsztatów lakierniczych będzie posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, aby dobrać nam, które z danych filtrów w naszym przypadku będą charakteryzować się najwyższą skutecznością. Pozostaje nam więc jedynie zadbać o to, aby zagwarantować sobie możliwość instalacji niezbędnych filtrów powietrza i skupić się na prawidłowym wykonywaniu pozostałych prac lakierniczych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *