Ubezpieczenie OC dla gospodarstwa rolnego.

Odpowiednio dobrane ubezpieczenie OC dla gospodarstwa rolnego, to podstawa bezpieczeństwa każdego rolnika. Warto tutaj od razu podkreślić, iż w niektórych przypadkach, będziemy mieć do czynienia z obowiązkiem wykupienia polisy OC, oraz ubezpieczenia budynków gospodarczych. Dokładniej, jest to uregulowane w ustawie z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunalnych. Jeśli więc chcemy dokładnie przyjrzeć się wszystkim zagadnieniom z tym związanym, warto zajrzeć do jej treści. Ogólnie jednak, samo ubezpieczenie OC dla gospodarstwa rolnego to sprawa stosunkowo prosta i postaramy się dziś, nieco więcej na jej temat powiedzieć.

Czy ubezpieczenie OC dla gospodarstwa rolnego jest kosztowne?

Koszt wykupienia tego typu polisy jest zależny od wielkości gospodarstwa. W przypadku najmniejszych gospodarstw jest to w zasadzie koszt znikomy i często sięgający około 100 PLN. Czasami może nieco więcej. Generalnie, można powiedzieć, iż ubezpieczenie OC dla gospodarstwa rolnego nie jest jakimś poważnym obciążeniem dla rolnika. Przy stosunkowo niewygórowanych kosztach zakupu polisy, możliwe jest osiągnięcie dobrego poziomu zabezpieczenia interesów rolnika.

Przed czym broni nas polisa OC dla rolnictwa?

Ubezpieczenie OC dla gospodarstwa rolnego jest w zasadzie zbliżone do wszystkich innych polis OC. Jest to ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej cywilnej. W najprostszym ujęciu wygląda to tak. Jeśli rolnik w trakcie prowadzenia prac związanych z uprawą rolną wyrządzi szkody na rzecz osób trzecich, zobowiązany jest do wypłacenia zadośćuczynienia. Posiadając ubezpieczenie OC dla gospodarstwa rolnego, kwestią wypłaty zadośćuczynienia będzie się zajmować ubezpieczalnia. Jest to bardzo korzystne, szczególnie w przypadku poważniejszych szkód, jak chociażby uszkodzenie czyjegoś pojazdu samochodowego. Wypłata zadośćuczynienia z własnej kieszeni mogłaby poważnie zachwiać stabilizacją finansową gospodarstwa.

Kiedy ubezpieczenie OC dla rolnictwa będzie obowiązkowe?

Tak jak już wspomnieliśmy, kwestie te, są uregulowane w przytoczonej przez na ustawie. Zgodnie z jej zapisami, obowiązkowe ubezpieczenie OC dla gospodarstwa rolnego, dotyczy rolników, którzy:

  • Prowadzą działalność rolną na uprawach o powierzchnie większej niż 1 hektar.
  • Są osobami fizycznymi.
  • Rozliczając się podatkiem rolnym przynajmniej w części.

W pozostałych więc przypadkach, będzie to jak najbardziej dobrowolna polisa OC rolników. Można ją wykupić, ale nie jest obowiązkowe. Choć z doświadczenia możemy powiedzieć, iż mimo wszystko, warto posiadać tego typu ubezpieczenie OC dla gospodarstwa rolnego. Gwarantuje to bezpieczeństwo prowadzenia naszej działalności rolnej.

Podsumowanie.

Możemy więc powiedzieć, iż odpowiednio dobrane ubezpieczenie OC dla gospodarstwa rolnego jest bardzo ważne. Zapewnia zabezpieczenie na wypadek zdarzeń losowych, których nie sposób przewidzieć, a częstokrotnie także uniknąć. O wiele lepiej jest więc posiadać ubezpieczenie OC dla gospodarstwa rolnego, niż potem posiłkować się pożyczkami i kredytami, aby pokryć koszty wypłaty zadośćuczynienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *