Recykling opakowań z tworzyw sztucznych.

recykling opakowań z tworzyw sztucznych

Recykling opakowań z tworzyw sztucznych to bardzo ważna kwestia, przekładająca się na poziom zanieczyszczenia naszej planety. Obecnie, stoi on niestety na ciągle bardzo niskim poziomie. Brakuje nam po prostu w tym zakresie odpowiednich regulacji prawnych, które w pewnym sensie zmusiłyby zarówno producentów, jak i użytkowników do większej dbałości o środowisko. Skutkiem tego, mamy do czynienia z poważnym problemem zanieczyszczenia środowiska plastikiem. A przecież recykling opakowań z tworzyw sztucznych jest procesem zapewniającym nam także dodatkowe oszczędności.

Czy recykling opakowań z tworzyw sztucznych jest problematyczny?

Można by powiedzieć, iż tak niski poziom wynika z tego, iż recykling opakowań z tworzyw sztucznych sprawia spore trudności organizacyjne. Nie jest to jednak prawdziwym stwierdzeniem. W zasadzie, w wielu krajach udowodniono już, iż wystarczy wdrożyć odpowiednio zaprojektowany system kaucyjny, aby znacząco zwiększyć udział opakowań z recyklingu. W wielu europejskich krajach, opakowania z recyklingu stanowią ponad 50% wszystko opakowań z tworzyw sztucznych. Co ważne, stale prowadzone są działania na rzecz zwiększenia tego udziału w jeszcze większym zakresie. Przekłada się to oczywiście na ograniczenie zanieczyszczenia naszej planety plastikiem, co jest obecnie szalenie istotne.

Można więc powiedzieć, iż aby recykling opakowań z tworzyw sztucznych stał się powszechną praktyką, brakuje nam odpowiednich rozwiązań natury prawnej. A wystarczy w tym zakresie sięgnąć po doświadczenia innych europejskich gospodarek, które skutecznie wdrożyły rozwiązania oparte o system kaucyjny. Pozwoliłoby to także w naszym kraju diametralnie zmniejszyć ilość plastikowych zanieczyszczeń trafiających do środowiska.

A może by tak całkowicie wyeliminować opakowania z tworzyw sztucznych?

Można by i tak podejść do zagadnienia. Musimy jednak pamiętać, iż pomimo wszystko, opakowania z tworzyw sztucznych są na chwilę obecną najlepszym rozwiązaniem w zakresie dystrybucji wielu produktów. Przede wszystkim płynnych produktów spożywczych, ale nie tylko. Są one lekkie, zapewniają obniżenie kosztów transportu. Ich produkcja pochłania nieduże środki. Poza tym, są odporne na działanie środków chemicznych, a więc mogą być wykorzystywane do dystrybucji tychże. Są także odporne na wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne, co stanowi jedną z większych zalet tego typu opakowań.

PO prostu opakowania z tworzyw sztucznych są bardzo dobrym rozwiązań. Musimy jedynie zadbać o to, aby recykling opakowań z tworzyw sztucznych stał się bardziej powszechny. Jeśli udałoby się nam doprowadzić do sytuacji, w której około 80-90% opakowań z plastiku jest ponownie przetwarzanych, moglibyśmy to uznać za ogromny sukces.

Podsumowanie.

Trzeba więc dążyć przede wszystkim do tego, aby recykling opakowań z tworzyw sztucznych stał się bardziej popularny. Trzeba stwarzać warunki prawne do tego, aby opakowania nie trafiały na śmietniki lub co gorsza, do lasu. Powinny one trafiać do punktów selektywnej zbiórki odpadów, a następnie do ponownego przetworzenia na kolejne opakowania. W przeciwnym razie, jeśli recykling opakowań z tworzyw sztucznych nie stanie się bardziej powszechnym zjawiskiem, po prostu zniszczymy naszą planetą a przyszłe pokolenia nie dostaną od nas w spadku nic, poza grubą warstwą plastikowych odpadów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *