Realizacja prac budowlanych w kontakcie z wodą

Realizacja prac budowlanych w kontakcie z wodą to przede wszystkim prace na brzegach rzek, czy też zbiorników wodnych ale nie tylko. W każdym razie, w przypadku realizacji tego typu prac, niezbędne jest zastosowanie odpowiednich materiałów budowlanych, które pozwolą zabezpieczyć wznoszone konstrukcje przed negatywnym wpływem wody. W tym przypadku swoje zastosowanie, bardzo często znajdują nowoczesne dwuwarstwowe geowłókniny F. Są to wyjątkowo nowoczesne materiały geosyntetyczne, które zapewnią nam skuteczne wzmocnienie w tego typu zastosowaniach. Co prawda ich wdrożenie do poszczególnych realizacji, będzie wymagać nieco dodatkowych kosztów, jednakże jest jedynym, rozsądnym wyjściem, aby osiągnąć wysoki poziom trwałości realizowanych prac.

Czego wymaga realizacja prac budowlanych w kontakcie z wodą?

Przede wszystkim, warto sobie tutaj wyszczególnić przypadki, w których prace budowlane, będą realizowane w bezpośrednim kontakcie z wodą. Bynajmniej nie chodzi tutaj o wszelkiego rodzaju wykopy ziemne, gdzie pojawia się woda gruntowa. Mamy tutaj na myśli prace, realizowane w bezpośrednim sąsiedztwie zbiorników czy też cieków wodnych. najczęściej będą to więc następujące prace:

  • Zabezpieczanie brzegów rzek i zbiorników wodnych
  • Ochrona wybrzeży
  • Odzyskiwanie lądu
  • Budowa wałów przeciwpowodziowych

W takich przypadkach, będzie to wspomniana przez nas realizacja prac budowlanych w kontakcie z wodą. Aby w tym przypadku, realizowane konstrukcje (wały, umocnienia brzegowe), były w stu procentach wytrzymałe, należy zastosować odpowiednie, w pełni nowoczesne technologie. W tym przypadku, swoje zastosowanie znajdują materiały geosyntetyczne. W szczególności zaś będą to dwuwarstwowe geowłókniny F. jest to specjalny typ geowłókniny, dostosowany do zastosowania w tego typu przypadkach.

Konstrukcja dwuwarstwowej geowłókniny typu F.

Jest to geowłóknina składająca się z dwóch warstw wzmacnianej mechanicznie geowłókniny wykonanej z polipropylenowych włókien ciągłych. Jedna z warstw będzie pracować jako filtr, zapewniając odpowiednią przepuszczalność wody. Druga zaś, jest jego ochroną przed uszkodzeniami. Tego typu geowłóknina będzie stosowana wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z krytycznymi właściwościami gruntowymi. Tam, gdzie ze względu na warunki geologiczne, przewidywane są wysokie naprężenia mechaniczne. W takich sytuacjach, dwuwarstwowe geowłókniny typu F, radzą sobie wręcz wyśmienicie.

Podsumowanie.

Można tutaj więc powiedzieć, iż realizacja prac budowlanych w kontakcie z wodą, w szczególności z wodą w dużych ilościach, będzie wymagać od nas zastosowania odpowiednich rozwiązań technologicznych. W tym przypadku, rozwiązaniem wręcz doskonałym, okazuje się być dwuwarstwowa geowłóknina typu F. Jej wdrożenie przy umacnianiu brzegów rzek, przy budowie wałów, itp., jest rozwiązaniem w większości przypadków wręcz optymalnym. Trudno znaleźć lepszą opcję.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *