Obowiązkowe ubezpieczenie budynków gospodarczych dla rolników.

Zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 473 z późn. zm.) rolnicy prowadzący działalność rolną podlegać będą pod obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze. Ustawa jednakże dość precyzyjnie reguluje, iż nie wszystkie gospodarstwa będą zmuszone do wykupienia danego ubezpieczenia. Obowiązkowe ubezpieczenie budynków gospodarczych oraz ubezpieczenie OC rolnika, będzie należało wykupić tylko w niektórych przypadkach, o których powiemy nieco później. Ponadto, rolnicy podlegać będą także pod inne, obowiązkowe w pewnych sytuacjach ubezpieczenia, o czym także warto sobie nieco bliżej opowiedzieć.

Kto podlega pod obowiązkowe ubezpieczenie budynków gospodarczych?

Tak jak już wspomnieliśmy, nie każdy rolnik jest obowiązany do wykupienia wspomnianych ubezpieczeń budynków rolnych. Ten obowiązek ciąży jedynie na rolnikach którzy:

  • Prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni areałów uprawnych przekraczającej 1 hektar
  • Odprowadzają w całości lub przynajmniej w części podatek rolny.

Stąd też jasno wynika, iż gospodarstwa mniejsze, oraz te, które rozliczają się z fiskusem w innym sposób (fundacje, stowarzyszenia, czy też spółdzielnie), będą zwolnione z obowiązku wykupienia wspomnianej polisy.

Co rolnikowi daje ubezpieczenie budynków rolniczych?

Samo ubezpieczenie budynków rolniczych jest bardzo korzystne dla każdego rolnika. Nawet ci którzy nie podlegają pod wspomniany obowiązek, nie spełniając przesłanek ustawy, mogą zdecydować się na jego wykupienie. Zapewnia ono bowiem bardzo szeroki zakres ochrony, przy stosunkowo niskich kosztach ubezpieczenia. W przypadku klasycznego, rodzinnego gospodarstwa o niewielkiej ilości zabudowań gospodarczych, roczny koszt będzie oscylować w granicach 200-300 PLN. Jest to więc kwota stosunkowo niska, na którą każde gospodarstwo bez większych trudności może sobie pozwolić.

Pozostałe ubezpieczenia dla rolników.

W zgodzie z ustawą w ramach której niektórzy rolnicy muszą kupić obowiązkowe ubezpieczenie budynków gospodarczych, ci sami rolnicy powinni także wykupić ubezpieczenie OC dla rolników. Zapewnia im ono zabezpieczenie w przypadku wyrządzenia szkody na rzecz osób trzecich. Jest to po prostu ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za spowodowane szkody.

Mamy także do czynienia z koniecznością ubezpieczenia upraw rolnych, co wynika z przepisów wchodzących w życie w całej UE. Dokładniej dotyczy to rolników, którzy otrzymują unijne dopłaty obszarowe. Są oni obowiązani ubezpieczyć co najmniej 50% swoich upraw rolnych. Z obowiązku tego należy się wywiązać do 30 czerwca każdego roku. W ustawie można także znaleźć szczegółowe wytyczne w zakresie konkretnych upraw, które ubezpieczeniu podlegają.

Podsumowanie

Mamy więc tutaj obowiązkowe ubezpieczenie budynków gospodarczych, oraz pozostałe ubezpieczenia, które każdy rolnik musi wykupić. Koszty jednostkowe są na tyle niewygórowane, iż wszystkie ubezpieczenia razem, nie będą w ujęciu rocznym przekraczać kilkuset złotych dla małego gospodarstwa. Dzięki temu jednak będziemy mieć gwarancję, iż w razie jakichkolwiek trudności i zdarzeń losowych, rolnik może liczyć na wypłatę odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *